Jakou částku potřebuji?

Částka
Splatnost
  • Částka
  • Poplatek
  • Celkem
  • Datum splatnosti
  • %

Jakou částku potřebuji?

Částka
Vyberte počet splátek
2 3
Platby
  • Částka
  • Poplatek
  • Celkem
  • Datum první splátky
Vážení klienti, rádi bychom Vás ujistili, že i nadále budeme Vaším poskytovatelem spotřebitelských úvěrů! Připojujeme proto informaci, že v souvislosti s účinností nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, jsme požádali Českou národní banku o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, a proto se na nás i po 1. březnu 2017 můžete s důvěrou obracet. V případě jakýchkoliv otázek se prosím obracejte na naše zákaznické oddělení na telefonním čísle: +420 236 040 404.
Kroky k získání Vašich peněz Podívejte se, jak je to snadné.
Sliders
Zvolte si částku
Form
Registrujte se
Check
Požádejte si
Coins
Získejte peníze

INFORMACE O ÚVĚRU

KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE

Friendly Finance s. r. o., se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Telefonní číslo: +420 236 040 404, IČO 241 61 306, společnost zapsaná u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka C 184317

ZODOPVĚDNÉ PŮJČOVÁNÍ A DŮSLEDKY NESPLÁCENÍ

V souladu s platnými právními předpisy (zejména § 75 a § 84 a následujících zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru), je poskytovatel úvěru povinen posoudit úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů. Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.

Požadované informace zadá žadatel o úvěr přes svůj profil na www.pujckomat.cz. Dodatečně vyžádané doklady pošle přes svůj profil na www.pujckomat.cz nebo e-mailem na podpora@pujckomat.cz. V souladu s platnou právní úpravou je každý poskytovatel povinen uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru písemně.

Podepsanou smlouvu je možné zaslat přes uživatelský profil nebo poštou, popřípadě e-mailem na podpora@pujckomat.cz.

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PRVNÍ PŮJČKY

V případě zájmu o služby/produkty poskytovatele je klient povinen uhradit poskytovateli nevratný registrační poplatek ve výši 1,- Kč, čímž také dojde k ověření existence účtu klienta. Úhrada této částky představuje souhlas klienta s podmínkami poskytování služeb/produktů a současně slouží ke splnění povinnosti identifikovat klienta na dálku podle platných právních předpisů v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné Spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 2 000,- Kč, doba trvání úvěru: 31 dní, doba splatnosti úvěru: 31 dní, výše poplatku: 0,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše splátky: 2 000,- Kč, celková částka, která má být splacena: 2 000,- Kč, výše RPSN: 0% (stav ke dni 20. 1. 2017).

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ OPAKOVANÉ PŮJČKY

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné Spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 12 000,- Kč, doba trvání úvěru: 31 dní, doba splatnosti úvěru: 31 dní, výše poplatku: 3 120,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše splátky: 15 120,- Kč, celková částka, která má být splacena: 
15 120,- Kč, výše RPSN: 1419,8% (stav ke dni 20. 1. 2017).

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ – REÁLNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ S POZDNÍ ÚHRADOU

V případě nesplacení úvěru mohou být dlužníkovi účtovány dodatečné náklady spojené s vymáháním pohledávky, úroky z prodlení nebo smluvní pokuta. Platby spojené s prodlením se splácením úvěru jsou k nalezení v Úvěrové smlouvě na www.pujckomat.cz. Od 45 dne po splatnosti úvěru si poskytovatel vyhrazuje právo předat klienta k dalšímu vymáhání do partnerské inkasní společnosti. V případě soudního sporu je klient většinou povinen uhradit všechny náklady spojené se soudním řízením a popř. i následným exekučním řízením.

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI ÚVĚRU

Jestliže klient není schopen splatit úvěr ve sjednané lhůtě (obvykle do 31 dní), má možnost si termín splatnosti prodloužit o dalších 5 – 34 dní. O prodloužení termínu splatnosti můžete požádat v souladu s úvěrovými podmínkami nejpozději v den splatnosti úvěru. Klienti si o prodloužení mohou zažádat sami na svém klientském profilu nebo prostřednictvím operátorů zákaznického centra. Poplatek za prodloužení splatnosti se odvíjí od dlužné částky, počtu dní prodloužení a zařazení ve věrnostním programu. Po uhrazení poplatku za prodloužení nabývá dohoda o prodloužení účinnosti a stává se účinnou. Klient je vždy o prodloužení splatnosti úvěru a o novém termínu splatnosti informován emailem. Stav svého úvěru, včetně jeho splatnosti si klient může ověřit také na našich webových stránkách www.pujckomat.cz, po přihlášení na svůj profil.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazba nákladů – úvěr: 1 000,- Kč, poplatek za poskytnutí: 268,- Kč, prodloužení splatnosti o 31 dní, poplatek za prodloužení splatnosti 258,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše splátky: 258,- Kč (klienti hradí pouze poplatek za prodloužení splatnosti úvěru, poplatek za poskytnutí a poskytnutou jistinu klienti hradí až v novém termínu splatnosti), celková částka, která má být splacena: 1 526,- Kč (skládající se z poskytnuté jistiny úvěru ve výši 1 000,- Kč, poplatku za poskytnutí ve výši 268,- Kč a poplatku za prodloužení splatnosti ve výši 258,- Kč), RPSN jen za prodloužení činí: 1492% (stav ke dni 01. 12. 2016). V případě neuhrazení poplatku za prodloužení splatnosti úvěru je celý úvěr splatný za předchozích podmínek.

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU NA SPLÁTKY

V případě zájmu o služby/produkty poskytovatele je klient povinen uhradit poskytovateli nevratný registrační poplatek ve výši 1,- Kč, čímž také dojde k ověření existence účtu klienta. Úhrada této částky představuje souhlas klienta s podmínkami poskytování služeb/produktů a současně slouží ke splnění povinnosti identifikovat klienta na dálku podle platných právních předpisů v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 10 000,- Kč, poskytnutá Klientovi dne 01. 12. 2016, doba trvání úvěru: 82 dní, doba splatnosti úvěru: do 20. 02. 2017, a to ve 2 měsíčních splátkách k 20. 01. 2017 a k 20. 02. 2017 (počet a termíny splátek zvoleny klientem); výše poplatku za poskytnutí úvěru: 3 750,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše první splátky: 6 875,- Kč, výše druhé splátky: 6 875,- Kč, celková částka, která má být splacena: 13 750,- Kč, výše RPSN: 1587,8% (stav ke dni 01. 12. 2016).

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ – REÁLNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ S POZDNÍ ÚHRADOU

V případě nesplacení úvěru mohou být dlužníkovi účtovány dodatečné náklady spojené s vymáháním pohledávky, úroky z prodlení nebo smluvní pokuta. Platby spojené s prodlením se splácením úvěru jsou k nalezení v Úvěrové smlouvě na www.pujckomat.cz. Od 45 dne po splatnosti úvěru si poskytovatel vyhrazuje právo předat klienta k dalšímu vymáhání do partnerské inkasní společnosti. V případě soudního sporu je klient většinou povinen uhradit všechny náklady spojené se soudním řízením a popř. i následným exekučním řízením.

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI ÚVĚRU NA SPLÁTKY

Jestliže klient není schopen splatit úvěr ve sjednané lhůtě (obvykle po 2 – 3 splátkách), má možnost si termín splatnosti prodloužit o dalších 30 dní. O prodloužení termínu splatnosti můžete požádat v souladu s úvěrovými podmínkami nejpozději v den splatnosti úvěru. Klienti si o prodloužení mohou zažádat sami na svém klientském profilu nebo prostřednictvím operátorů zákaznického centra. Poplatek za prodloužení splatnosti se odvíjí od dlužné částky a zařazení ve věrnostním programu. Po uhrazení poplatku za prodloužení nabývá dohoda o prodloužení účinnosti a stává se účinnou. Klient je vždy o prodloužení splatnosti úvěru a o novém termínu splatnosti informován emailem. Stav svého úvěru, včetně jeho splatnosti si klient může ověřit také na našich webových stránkách www.pujckomat.cz, po přihlášení na svůj profil.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazba nákladů – úvěr: 10 000,- Kč, poplatek za poskytnutí: 3 750 – Kč, poskytnutý Klientovi dne 01. 12. 2016, doba splatnosti: do 20. 02. 2017, a to ve 2 měsíčních splátkách k 20. 01. 2017 a k 20. 02. 2017 (počet a termíny splátek zvoleny klientem), prodloužení splatnosti o 30 dní, poplatek za prodloužení splatnosti 1 750,- Kč, pevná zápůjční úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, výše splátky: 1 750,- Kč (klienti hradí pouze poplatek za prodloužení splatnosti úvěru, poplatek za poskytnutí a poskytnutou jistinu klienti hradí až v novém termínu splatnosti), celková částka, která má být splacena: 15 500,- Kč (skládající se z poskytnuté jistiny úvěru ve výši 10 000,- Kč, poplatku za poskytnutí ve výši 3 750,- Kč a poplatku za prodloužení splatnosti ve výši 1 750,- Kč), RPSN jen za prodloužení činí: 3 580,6% (stav ke dni 01. 12. 2016). V případě neuhrazení poplatku za prodloužení splatnosti úvěru je celý úvěr splatný za předchozích podmínek.