Jakou částku potřebuji?

Amount
Splatnost
  • Částka
  • Poplatek
  • Celkem
  • Datum splatnosti
  • %

Jakou částku potřebujete?

Částka
Vyberte počet splátek
2 3
Splátky
  • Částka
  • Poplatek
  • Celkem
  • Datum první platby
kroky k získání Vašich peněz Podívejte se, jak je to snadné.
Sliders
Zvolte si částku
Form
Registrujte se
Check
Pošlete si žádost
Coins
Získejte peníze

INFORMACE O ÚVĚRU

KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE

Friendly Finance s. r. o., se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Telefonní číslo: +420 236 040 404, IČO 241 61 306, společnost zapsaná u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka C 184317

Zodpovědné půjčování a důsledky nesplácení

V souladu s platnými právními předpisy (zejména § 75 a § 86 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru), je poskytovatel úvěru povinen posoudit úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů. Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.

Požadované informace zadá žadatel o úvěr přes svůj profil na www.pujckomat.cz. Dodatečně vyžádané doklady pošle přes svůj profil na www.pujckomat.cz nebo emailem na podpora@pujckomat.cz. V souladu s platnou právní úpravou je každý poskytovatel povinen vyžadovat písemný podpis smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Podepsanou smlouvu je možné zaslat přes uživatelský profil nebo poštou, popřípadě emailem na podpora@pujckomat.cz.

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉHO ÚVĚRU

V případě zájmu o služby/produkty poskytovatele je klient povinen uhradit poskytovateli nevratný registrační poplatek ve výši 1,- Kč, čímž také dojde k ověření existence účtu klienta. Úhrada této částky představuje souhlas klienta s podmínkami poskytování služeb/produktů a současně slouží ke splnění povinností dle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, týkajících se ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 2 000,- Kč, doba splatnosti: 31 dní, výše poplatku: 0,- Kč, úroková sazba: 0%, jiné náklady: 0%, celková částka, která má být splacena: 2 000,- Kč, RPSN: 0% (stav ke dni 01. 12. 2016).

Výše uvedený reprezentativní příklad je pouze orientační pro první úvěr, který je zcela zdarma.

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ - NÁKLADY SPOJENÉ S POZDNÍ ÚHRADOU

V případě nesplacení úvěru mohou být dlužníkovi účtovány dodatečné náklady spojené s vymáháním pohledávky, úroky z prodlení nebo smluvní pokuta. Platby spojené s prodlením se splácením úvěru jsou k nalezení v Úvěrové smlouvě na www.pujckomat.cz. Od 45 dne po splatnosti úvěru si poskytovatel vyhrazuje právo předat klienta k dalšímu vymáhání do partnerské inkasní společnosti. V případě soudního sporu je klient většinou povinen uhradit všechny náklady spojené se soudním řízením a popř. i následným exekučním řízením.

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI ÚVĚRU

Jestliže klient není schopen splatit úvěr ve sjednané lhůtě (obvykle do 31 dní), má možnost si termín splatnosti prodloužit o 5 – 31 dní. O prodloužení termínu splatnosti může požádat v souladu s úvěrovými podmínkami nejpozději v den splatnosti úvěru. Klienti si o prodloužení mohou zažádat sami na svém klientském profilu nebo prostřednictvím operátorů zákaznického centra. Poplatek za prodloužení splatnosti se odvíjí od dlužné částky, počtu dní prodloužení a zařazení do věrnostního programu. Po uhrazení poplatku za prodloužení nabývá účinnosti prodloužení splatnosti úvěru. Klient je vždy o prodloužení splatnosti a novém termínu splatnosti informován emailem. Stav svého úvěru, včetně jeho splatnosti si klient může ověřit také na webových stránkách www.pujckomat.cz po přihlášení na svůj profil.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – úvěr: 1 000,- Kč, prodloužení splatnosti o 31 dní, poplatek za prodloužení splatnosti 258,- Kč, úroková sazba: 0 %, jiné náklady: 0%, celková částka, která má být splacena: 1 258,- Kč (skládající se z poskytnuté jistiny úvěru ve výši 1 000,- Kč a poplatku za prodloužení splatnosti ve výši 258,- Kč. RPSN jen za prodloužení činí: 1492% (stav ke dni 01. 12. 2016). V případě neuhrazení poplatku za prodloužení splatnosti úvěru nenabude účinnosti a celý dluh zůstává nadále splatný.

CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU NA SPLÁTKY

V případě zájmu o služby/produkty poskytovatele je klient povinen uhradit poskytovateli nevratný registrační poplatek ve výši 1,- Kč, čímž také dojde k ověření existence účtu klienta. Úhrada této částky představuje souhlas klienta s podmínkami poskytování služeb/produktů a současně slouží ke splnění povinností dle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, týkajících se ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru na splátky, celkových nákladů spotřebitelského úvěru na splátky, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 10 000,- Kč; poskytnutá Klientovi dne 01. 12. 2016, doba splatnosti: do 20. 02. 2017, a to ve 2 měsíčních splátkách k 20. 01. 2017 a k 20. 02. 2017 (počet a termíny splátek zvoleny klientem); výše poplatku za poskytnutí úvěru: 3 750,- Kč; úroková sazba: 0%; jiné poplatky: 0%; celková částka, která má být splacena: 13 750,- Kč; RPSN: 1587,8 % (stav ke dni 01. 12. 2016).

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ - NÁKLADY SPOJENÉ S POZDNÍ ÚHRADOU

V případě nesplacení úvěru mohou být dlužníkovi účtovány dodatečné náklady spojené s vymáháním pohledávky, úroky z prodlení nebo smluvní pokuta. Platby spojené s prodlením se splácením úvěru jsou k nalezení v Úvěrové smlouvě na www.pujckomat.cz. Od 45 dne po splatnosti úvěru si poskytovatel vyhrazuje právo předat klienta k dalšímu vymáhání do partnerské inkasní společnosti. V případě soudního sporu je klient většinou povinen uhradit všechny náklady spojené se soudním řízením a popř. i následným exekučním řízením.

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI ÚVĚRU NA SPLÁTKY

Jestliže klient není schopen splatit úvěr ve sjednané lhůtě (obvykle po 2 – 3 splátkách), má možnost si termín splatnosti prodloužit o 30 dní. O prodloužení termínu splatnosti může požádat v souladu s úvěrovými podmínkami nejpozději v den splatnosti úvěru. Klienti si o prodloužení mohou zažádat sami na svém klientském profilu nebo prostřednictvím operátorů zákaznického centra. Poplatek za prodloužení splatnosti se odvíjí od dlužné částky, počtu dní prodloužení a zařazení do věrnostního programu. Po uhrazení poplatku za prodloužení nabývá účinnosti prodloužení splatnosti úvěru. Klient je vždy o prodloužení splatnosti a novém termínu splatnosti informován emailem. Stav svého úvěru, včetně jeho splatnosti si klient může ověřit také na webových stránkách www.pujckomat.cz po přihlášení na svůj profil.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru na splátky s prodloužením jeho splatnosti, celkových nákladů spotřebitelského úvěru na splátky a jeho prodloužení, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů – požadovaná částka: 10 000,- Kč; poskytnutá Klientovi dne 01. 12. 2016, doba splatnosti: do 20. 02. 2017, a to ve 2 měsíčních splátkách k 20. 01. 2017 a k 20. 02. 2017 (počet a termíny splátek zvoleny klientem); po poskytnutí úvěru na splátky sjednáno na žádost Klienta prodloužení splatnosti o 1 měsíc; výše poplatku za poskytnutí úvěru: 3 750,- Kč; úroková sazba: 0%; jiné poplatky: 0%; poplatek za prodloužení splatnosti úvěru ve výši 1 750,- Kč; úroková sazba: 0%; jiné poplatky: 0%. Celková částka, která má být splacena: 15 500,- Kč (skládající se z poskytnuté jistiny úvěru ve výši 10 000,- Kč, poplatku za poskytnutí úvěru ve výši 3 750,- Kč a poplatku za prodloužení splatnosti úvěru ve výši 1 750,- Kč). RPSN jen za prodloužení činí: 3 580,6% (stav ke dni 01. 12. 2016). V případě neuhrazení poplatku za prodloužení splatnosti úvěru nenabude prodloužení splatnosti úvěru účinnosti a celý dluh bude nadále splatný.